ESPECIAL GAS

Serveis especials GAS

BAC VALVES disposa d'un laboratori d' I + D amb els equips necessaris per a la realització de proves fins a 500 C. Encara que la majoria de vàlvules són adequades per a ser utilitzades amb GAS NATURAL, existeixen algunes aplicacions específiques de les quals les companyies que transporten o distribueixen el gas tenen especificacions particulars o fins i tot dissenys propis. És el cas de les vàlvules tipus GN, utilitzades per a la distribució del gas, Plus Size Evening Dresses que incorporen els extrems de polietil i estan preparades per a la seva instal·lació subterrània. Les vàlvules de distribució són vàlvules de baixa pressió. D'altra banda, les vàlvules de transport i les de les estacions reductores són vàlvules amb dissenys i controls per a ser completament estanques i aguantar pressions elevades.

Productes d'aquesta aplicació

Descarrega el catàleg Bac Valves 2015